เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+
 
วิสัยทัศน์กว้างไกล ใส่ใจทุกปัญหา อบจ.พระนครศรีอยุธยา คือคุณค่าท้องถิ่นไทย

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

 แผนจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
 ประกาศเชิญชวน
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 ยกเลิกประกาศเชิญชวน
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ระบบ e-GP

                                         

^