เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

16 พ.ย. 2563 0 16

ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถยนต์บรรทุดขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 1 ตัน ดีเซล จำนวน 1 คัน http: aypao go th aypao datas file 1605517773 p..

^