เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 4 กันยายน 2562 จำนวน 2 โครงการ
ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 4 กันยายน 2562 จำนวน 2 โครงการ

04 ก.ย. 2562 0 47

ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 4 กันยายน 2562 จำนวน 2 โครงการ 1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ..

ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ
ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ

13 ส.ค. 2562 0 40

ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ 1 ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง ฯ ..

^