เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จำนวน 5 โครงการ
ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จำนวน 5 โครงการ

15 พ.ค. 2562 0 23

ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จำนวน 5 โครงการ 1 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 19 เมษายน 2562
ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 19 เมษายน 2562

19 เม.ย. 2562 0 19

ร่างประกาศโครงการปรับปรุงผิวพื้นสนามเด็กเล่นบริเวณอาคารเรียนเด็กเล็กวัดช่างทอง บุญบำรุงราษฎร์ http: aypao go th aypao datas file 1555663133 pdf

ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2562 จำนวน 2 โครงการ
ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2562 จำนวน 2 โครงการ

29 มี.ค. 2562 0 42

ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2562 จำนวน 2 โครงการ 1 ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องมัลติมีเ..

^