เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564
ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564

19 ม.ค. 2564 0 19

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิดลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศูนย์ศิลปชีพบางไทร บ้านช้างใหญ่ เชื่อม ทางหลวงหมายเลข 9 บางปะ..

^