เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จำนวน 6 โครงการ
ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จำนวน 6 โครงการ

15 ก.ค. 2562 0 4

ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จำนวน 6 โครงการ 1 โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุภายในดรงเรียนวัดช..

^