เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แจ้งมติการประชุมสภา อบจ. อย. สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563
แจ้งมติการประชุมสภา อบจ. อย. สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563

26 ส.ค. 2563 0 115

บัญชีจ่ายขาดเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 http: aypao go th aypao datas file 1598436367 pdf บัญชีโอนเงิน..

มิติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 และสมั
มิติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 และสมั

27 ส.ค. 2561 0 233

มิติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 และสมัยยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

1
^