เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562 จำนวน 2 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562 จำนวน 2 โครงการ

11 ก.ย. 2562 0 15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562 จำนวน 2 โครงการ 1 จัดซื้อหนังสือแบบเรียนฯ 2 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิวลาดยางพ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 4 กันยายน 2562 จำนวน 4 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 4 กันยายน 2562 จำนวน 4 โครงการ

04 ก.ย. 2562 0 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 4 กันยายน 2562 จำนวน 4 โครงการ 1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวฯ 2 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติฯ 3 จ้างจัดอาห..

^