เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จำนวน 10 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จำนวน 10 โครงการ

15 พ.ค. 2562 0 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จำนวน 10 โครงการ 1 จ้างซ่อมแซมรถยนต์อีซูซุฯ 2 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ 3 จ้างซ่อมแซมเครื่องเล่น..

^