เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณฌาปนสถานและอุโบสถวัดวงษ์สวรรค์ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณฌาปนสถานและอุโบสถวัดวงษ์สวรรค์ฯ

23 มี.ค. 2561 0 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลาน ค ส ล บริเวณฌาปนสถานและอุโบสถวัดวงษ์สวรรค์ฯ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ

23 มี.ค. 2561 0 8

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อดินสำหรับฝังกลบขยะ ภายในศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฯ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อดินสำหรับฝังกลบขยะ ภายในศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฯ

21 มี.ค. 2561 0 7

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อดินสำหรับฝังกลบขยะ ภายในศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฯ

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีวงสตริงและอุปกรณ์ดนตรี (สากล) สำหรับโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาฯ
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีวงสตริงและอุปกรณ์ดนตรี (สากล) สำหรับโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาฯ

21 มี.ค. 2561 0 18

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีวงสตริงและอุปกรณ์ดนตรี สากล สำหรับโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาฯ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

20 มี.ค. 2561 0 2

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์วัดมเหยงคณ์ ต หันตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.1 ต.ท่าเจ้าสนุก เชื่อม ต.จำปา อ.ท่าเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.1 ต.ท่าเจ้าสนุก เชื่อม ต.จำปา อ.ท่าเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

20 มี.ค. 2561 0 5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค ส ล ม 1 ต ท่าเจ้าสนุก เชื่อม ต จำปา อ ท่าเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างจัดทำแผ่นพับแผนที่เกาะเมืองเกาะเมืองกรุงเก่า 3 ภาษา ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษฯ
ประกวดราคาจ้างจัดทำแผ่นพับแผนที่เกาะเมืองเกาะเมืองกรุงเก่า 3 ภาษา ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษฯ

19 มี.ค. 2561 0 12

ประกวดราคาจ้างจัดทำแผ่นพับแผนที่เกาะเมืองเกาะเมืองกรุงเก่า 3 ภาษา ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ฯ

19 มี.ค. 2561 0 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ต.บางนา อ.มหาราชฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ต.บางนา อ.มหาราชฯ

19 มี.ค. 2561 0 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 1 ต บางนา อ มหาราช จ พระนครศรีอยุธยาฯ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการชุมชนสมทบทุนสร้างรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตาากสินมหาราช ณ วัดพรานก โดยวิธีการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการชุมชนสมทบทุนสร้างรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตาากสินมหาราช ณ วัดพรานก โดยวิธีการคัดเลือก

16 มี.ค. 2561 0 6

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการชุมชนสมทบทุนสร้างรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตาากสินมหาราช ณ วัดพรานก โดยวิธีการคัดเลือก

^