เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ยกเลิกประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 โครงการ
ยกเลิกประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 โครงการ

23 ก.พ. 2564 0 14

ยกเลิกประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิดลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนก

^