เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 11 กันยายน 2561 จำนวน 3 โครงการ
ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 11 กันยายน 2561 จำนวน 3 โครงการ

11 ก.ย. 2561 0 23

ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 11 กันยายน 2561 จำนวน 3 โครงการ 1 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย ภายในพ..

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2561 จำนวน 4 โครงการ
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2561 จำนวน 4 โครงการ

24 ส.ค. 2561 0 33

ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินบริเวณตลาดกลางเพื่อเกษตรกร http: aypao go th aypao datas file 1535103325..

^