เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ
ประกาศราคากลาง ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ

03 พ.ค. 2562 0 12

ประกาศราคากลาง ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ 1 โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมหน้ามุข ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ..

ประกาศราคากลาง ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ
ประกาศราคากลาง ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ

01 พ.ค. 2562 0 7

ประกาศราคากลาง ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ 1 โครงการจ้างจัดอาหารและน้ำดื่ม สำหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องงานพระราชพิธ..

^