เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ

06 ธ.ค. 2562 0 25

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ 1 จัดซื้อน้ำมันเชิ้อเพลิงฯ http: aypao go th aypao dat

^