เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (ราคาอ้างอิง) ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 โครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (ราคาอ้างอิง) ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 โครงการ

12 มิ.ย. 2562 0 16

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ราคาอ้างอิง ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 โครงการ 1 โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ http:..

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (ราคาอ้างอิง) ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 โครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (ราคาอ้างอิง) ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 โครงการ

10 มิ.ย. 2562 0 19

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ราคาอ้างอิง ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 โครงการ 1 โครงการก่อสร้างลาน ค ส ล บริเวณอุโบสถวัดเทพกุญชร..

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (ราคาอ้างอิง) ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 โครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (ราคาอ้างอิง) ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 โครงการ

05 มิ.ย. 2562 0 24

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ราคาอ้างอิง ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 โครงการ 1 โครงการผลิตสื่อสารคดี DVD สารคดีประชาสัมพันธ์ปราส..

^