เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.พระนครศรีอยุธยามีคำสั่ง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ฉบับที่ 30)
จ.พระนครศรีอยุธยามีคำสั่ง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ฉบับที่ 30)

20 เม.ย. 2564 0 6

จ พระนครศรีอยุธยามีคำสั่ง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 30

ประชาสัมพันธ์ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ฟรี ในวันเสาร์ที่ 17 เม.ย. 2564 บริเวณหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ฟรี ในวันเสาร์ที่ 17 เม.ย. 2564 บริเวณหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

16 เม.ย. 2564 0 20

ประชาสัมพันธ์ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 ฟรี ในวันเสาร์ที่ 17 เม ย 2564 บริเวณหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา​ ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2564
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา​ ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2564

17 มี.ค. 2564 0 14

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 จ พระนคร​ศรี​อยุธยา​ ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 08 00 น ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยสะสม..

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา​ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา​ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564

16 มี.ค. 2564 0 21

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 จ พระนคร​ศรี​อยุธยา​ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 08 00 น ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยสะสม..

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา​ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา​ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564

15 มี.ค. 2564 0 29

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 จ พระนคร​ศรี​อยุธยา​ ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา08 00น ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยสะสม 6

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา​ ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา​ ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564

12 มี.ค. 2564 0 22

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 จ พระนคร​ศรี​อยุธยา​ ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา08 00น พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย ผู้ป่วยสะส..

^