หนังสือแจ้งแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

หนังสือแจ้งแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   

ผู้เขียน Admin

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^