เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศร่างการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 โครงการ
ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 โครงการ

07 พ.ค. 2564 0 4

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 โครงการ

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จำนวน 2 โครงการ
ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จำนวน 2 โครงการ

06 พ.ค. 2564 0 10

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จำนวน 2 โครงการ

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 โครงการ
ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 โครงการ

03 พ.ค. 2564 0 9

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 โครงการ

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 29 เมษายน 2564 จำนวน 1 โครงการ
ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 29 เมษายน 2564 จำนวน 1 โครงการ

29 เม.ย. 2564 0 27

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 29 เมษายน 2564 จำนวน 1 โครงการ

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564 จำนวน 1 โครงการ
ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564 จำนวน 1 โครงการ

28 เม.ย. 2564 0 19

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564 จำนวน 1 โครงการ

ยกเลิกร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 23 เมษายน 2564 จำนวน 1 โครงการ
ยกเลิกร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 23 เมษายน 2564 จำนวน 1 โครงการ

23 เม.ย. 2564 0 21

ยกเลิกร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 23 เมษายน 2564 จำนวน 1 โครงการ

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 22 เมษายน 2564 จำนวน 1 โครงการ
ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 22 เมษายน 2564 จำนวน 1 โครงการ

22 เม.ย. 2564 0 20

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 22 เมษายน 2564 จำนวน 1 โครงการ

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 20 เมษายน 2564 จำนวน 3 โครงการ
ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 20 เมษายน 2564 จำนวน 3 โครงการ

20 เม.ย. 2564 0 31

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 20 เมษายน 2564 จำนวน 3 โครงการ

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 จำนวน 1 โครงการ
ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 จำนวน 1 โครงการ

16 เม.ย. 2564 0 24

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กบริเวณฌาปนสถานวัดศรีประชา ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกว..

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวน 2 โครงการ
ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวน 2 โครงการ

09 เม.ย. 2564 0 29

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวน 2 โครงการ

^