เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวน 3 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวน 3 โครงการ

09 เม.ย. 2564 0 36

1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ น้ำยาดับกลิ่น ภายในศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภ..

^