เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิวลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีตฯ
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิวลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีตฯ

07 ม.ค. 2564 0 57

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิวลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม บ้านดอนตาช้าง ตำบลไม้ตรา อำ

1
^