ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

ผู้เขียน Admin

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^