ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

ผู้เขียน Admin

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^