010-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1
^