ติดต่อ อบจ./แผนที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
55 หมู่ที่ 7 ถนนศูนย์ราชการ-สนามกีฬา ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0-35796-456 / โทรสาร 0-3579-6438
E-mail : saraban-aypao@lgo.mail.go.th

 

 


 
^