เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (ราคาอ้างอิง) ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 จำนวน 3 โครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (ราคาอ้างอิง) ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 จำนวน 3 โครงการ

12 ก.พ. 2562 0 124

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ราคาอ้างอิง ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 จำนวน 3 โครงการ 1 โครงการจัดซื้อถังขยะ จำนวน 120 ใบ 2 โครงการจ้าง..

^