เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แผนจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 โครงการ (28 พ.ค. 2561 เพิ่มเติม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 โครงการ (28 พ.ค. 2561 เพิ่มเติม)

28 พ.ค. 2561 0 66

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 จำนวน 1 โครงการ 28 พ ค 2561 เพิ่มเติม 1 P61050038544 http: aypao go th aypao datas file ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 โครงการ (28 พ.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 โครงการ (28 พ.ค. 2561)

28 พ.ค. 2561 0 52

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 จำนวน 2 โครงการ 28 พ ค 2561 1 P61050033087 2 P61050033237 http: aypao go th aypao datas ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 โครงการ (22 พ.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 โครงการ (22 พ.ค. 2561)

22 พ.ค. 2561 0 60

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 จำนวน 3 โครงการ 22 พ ค 2561 1 P61050023638 2 P61050023682 3 P61050025328 http: aypao go ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 โครงการ (17 พ.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 โครงการ (17 พ.ค. 2561)

17 พ.ค. 2561 0 79

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 จำนวน 4 โครงการ 17 พ ค 2561 1 P61050015408 2 P61050015469 3 P61050015350 4 P61050015668

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 โครงการ (16 พ.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 โครงการ (16 พ.ค. 2561)

16 พ.ค. 2561 0 73

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 จำนวน 2 โครงการ 16 พ ค 2561 1 P61050015539 2 P61050015501 http: aypao go th aypao datas ..

^