เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 มิถุนายน 2561 จำนวน 2 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 มิถุนายน 2561 จำนวน 2 โครงการ

29 มิ.ย. 2561 0 24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 มิถุนายน 2561 จำนวน 2 โครงการ 1 ประกวดราคาจ้างก้อสร้างโครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณฌาปนสถานวัดหนองลำเจียก ตำบลบ้า..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 27 มิถุนายน 2561 จำนวน 1 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 27 มิถุนายน 2561 จำนวน 1 โครงการ

27 มิ.ย. 2561 0 23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 27 มิถุนายน 2561 จำนวน 1 โครงการ 1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเต้า เชื่อม ตำบลกระทุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 18 มิถุนายน 2561 จำนวน 1 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 18 มิถุนายน 2561 จำนวน 1 โครงการ

18 มิ.ย. 2561 0 22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 18 มิถุนายน 2561 จำนวน 1 โครงการ 1 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลึง เชื่อม ตำบลแคออก อำเภอ..

^