เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 18 ธํนวาคม 2561 จำนวน 5 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 18 ธํนวาคม 2561 จำนวน 5 โครงการ

18 ธ.ค. 2561 0 23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 18 ธํนวาคม 2561 จำนวน 5 โครงการ 1 โครงการจ้างซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิค ยี่ห้อ Power plus หมายเลขทะเบียน ตค 2658 อย โ..

^