เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 11 กันยายน 2561 จำนวน 1 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 11 กันยายน 2561 จำนวน 1 โครงการ

11 ก.ย. 2561 0 45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 11 กันยายน 2561 จำนวน 1 โครงการ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก บริเวณฌาปนสถานวัดกลางคลองสระบัว ตำบลคลอ..

^