เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แผนจัดหาพัสดุ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 วันที่ 2 สิงหาคม 2561 จำนวน 1 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 วันที่ 2 สิงหาคม 2561 จำนวน 1 โครงการ

02 ส.ค. 2561 0 55

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 วันที่ 2 สิงหาคม 2561 จำนวน 1 โครงการ 1 P61080003357 http: aypao go th aypao datas file 153320..

^