เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2561 จำนวน 1 โครงการ
ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2561 จำนวน 1 โครงการ

09 ส.ค. 2561 0 50

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2561 จำนวน 1 โครงการ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมหอประชุมอำ..

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 โครงการ
ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 โครงการ

02 ส.ค. 2561 0 48

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 โครงการ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธา..

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 1 ส.ต. 2561 จำนวน 5 โครงการ
ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 1 ส.ต. 2561 จำนวน 5 โครงการ

01 ส.ค. 2561 0 64

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างฉุกเฉิืนคันทางและผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 3263 บ้านปากกราน ต ปากกราน

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 24 ก.ค. 2561 จำนวน 3 โครงการ
ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 24 ก.ค. 2561 จำนวน 3 โครงการ

24 ก.ค. 2561 0 68

ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายในพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย http: aypao go th aypao datas file 1532425364 pdf ป

^