เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2562 จำนวน 4 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2562 จำนวน 4 โครงการ

01 มี.ค. 2562 0 19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2562 จำนวน 4 โครงการ 1 โครงการจ้างจัดทำป้ายไวนิล ป้ายประเภทขยะ จำนวน 30 ป้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 โคร..

^