เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 24 ก.ค. 2561 จำนวน 3 โครงการ
ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 24 ก.ค. 2561 จำนวน 3 โครงการ

24 ก.ค. 2561 0 51

ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายในพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย http: aypao go th aypao datas file 1532425364 pdf ป

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2561 (เพิ่มเติม)
ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2561 (เพิ่มเติม)

12 มิ.ย. 2561 0 23

ร่างประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เพิ่มเติม 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ำบร

^