เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ AP Property

ตามที่บริษัท AP ได้ทำโครงการใหม่ในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา และขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างถมที่ดิน
บริษัทที่ถูกจ้างขนดินได้ใช้ถนนอโยธยาซึ่งมาจากภาษีของประชาชนในการขนส่ง มีรถขนดินเป็นจำนวนมากในระหว่างวัน
และทำให้ถนนสกปรกเต็มไปด้วยก้อนดินตกอยู่เกลื่อนถนนซึ่งปกติประชาชนใชัถนนเส้นนี้ในการสัญจร รวมถึงปั่นจักรยานและออกกำลังกาย
ได้รับความเดือนร้อนมาก อยากให้ท่านได้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน เหมือนอย่างโครงการอื่นๆ ที่ได้จ้างพนักงานกวาดถนนทุกๆวัน
ยิ่งกำลังจะถึงหน้าฝนด้วย หากยังไม่มีการแก้ไขใดๆ เกรงว่าประชาชนจะเดือดร้อนมากขึ้นกว่าเดิม

โปรดพิจารณาแก้ไขด้วยค่ะ
07 พ.ค. 2563 เวลา 11:16 น. 1 66

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอแจ้งให้ทราบว่าถนนสายดังกล่าว เป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แจ้งประสานแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา พิจารณาดำเนินการตารมอำนาจหน้าที่แล้ว
ความคิดเห็นที่ #1 14 พ.ค. 2563 เวลา 08:33 น. 110.77.xxx.xxx
^