เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการทำถนนสายบ้านข้าวเม่าบ้านเป็ด

ขอให้ทางอบจ.ช่วยกำชับให้ผู้รับจ้างที่ทำถนนสายบริเวณบ้านข้าวเม่าบ้านเป็ดอำเภออุทัย ลดนำ้ให้บริเวณถนนที่ทำใหม่ให้หน่อยฝุ่นเยอะมากและมันเป็นฝุ่นละเอียดที่ผสมปูนแล้วมันทำให้ฝุ่งมากและที่บ้านเป็นโรคภูมิแพ้มีเด็กเล็กด้วยขอฝากให้ผู้รับชอบงานนี้ดูแลให้ด้วยค่ะช่วยรับผิดชอบต่อสังคมหน่อยค่ะเพราะตอนนี้ชาวบ้านก็ต้องอยู่บ้านออกไปไหนไม่ได้ตามนโยบายรัฐบาลเผื่อป้องกันโรคไม่ให้แพร่ระบาดจึงความเห็นใจให้ทางอบจ.ดูแลให้หน่อยค่ะหรือไม่ก็ส่งคนมาดูให้ด้วยว่าฝุ่นมันเยอะขนาดไหนใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้เลย
28 มี.ค. 2563 เวลา 10:23 น. 1 66

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเรียนชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการพรมน้ำชั้นพื้นทาง Recycling ให้สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเร่งรัดให้ดำเนินการลาดยาง Prime Coat และปูผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อลดปัญหาฝุ่นดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแก่ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ความคิดเห็นที่ #1 21 เม.ย. 2563 เวลา 11:12 น. 110.77.xxx.xxx
^