เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โทรศัพท์ 035-xxxxxx ติดต่อไม่ได้เลย ทุกหมายเลข

ถ้าจะติดต่อ สอบถามเรื่องต่างๆ ที่ อบจ จะสามารถติดต่อทาง โทรศัพ์ท ได้ที่ หมายเลขใด ?
20 ก.พ. 2563 เวลา 11:48 น. 1 67

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเรียนชี้แจงว่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างการซ่อมแซมเปลี่ยนระบบโทรศัพท์ใหม่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้นำหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ที่สามารถติดต่อได้ลงในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแก่ท่านมา ณ โอกาศนี้ด้วย
ความคิดเห็นที่ #1 16 มี.ค. 2563 เวลา 10:04 น. 1.10.xxx.xxx
^