เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการ ถนน ค.ส.ล. รุกที่ ชาวบ้าน ม.1บ่อโพง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค ส ล หมู่ที่ 1 ตำบล บ่อโพง อำเภอนครหลวง เชื่อม ตำบลสวนพริก รุกที่นา ของเจ้าของที่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ไม่ทราบว่า โครงการผ่านมาได้ยังไง ทำผ่าที่ นา มาได้
25 ส.ค. 2561 เวลา 15:18 น. 0 211
^